• upload/web/51/513774/slide/2015/06/11/02/05/143400635942.jpg
  • upload/web/51/513774/slide/2015/06/11/02/09/14340065457.jpg
  • upload/web/51/513774/slide/2015/06/11/02/10/143400664155.jpg
  • upload/web/51/513774/slide/2015/06/11/02/12/143400673649.jpg
    Hiển thị : Lưới Danh sách

Pin bộ đàm chống cháy nổ

Pin sạc Impres khi sử dụng với bộ sạc impres sẽ cung cấp chế độ tái điều hợp thích nghi tự động, hiển thị thông báo kết thúc tuổi thọ sử dụng và các tính năng tiên tiến khác.
Dữ liệu được lưu giữ trong pin và được kết nối với bộ sạc thông qua giao thức impres duy nhất được thiết kế để tối đa thời gian đàm thoại & tối ưu tuổi thọ pin - tất cả đều hoàn toàn tự động.

Danh Mục Sản Phẩm
Chọn điều kiện lọc nâng cao
Khoảng giá
Danh mục tin tức

TÌM ĐẠI LÝ TRÊN TOÀN QUỐC